adaptivni poništavač odjeka


adaptivni poništavač odjeka
• adaptive echo canceler

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.